Sunbeams
Log in

ZORG VOOR UW KIND

Als ouder wilt u graag het beste voor uw kind. U wilt uw kind een fijn en gelukkig leven bieden en opvoeden in een veilige en vertrouwde omgeving. Natuurlijk wilt u uw kind ook meegeven dat hij of zij geliefd is en zichzelf mag zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om de zorg van uw kind te delen met anderen. Bij Tikkie Anders beseffen we dat. Om de juiste zorgverlener voor uw kind te kiezen is vooral vertrouwen nodig.

Tikkie Anders is de zorgverlener die het net ’n “Tikkie Anders” doet en waar kinderen en hun ouders zichzelf kunnen zijn. Ongehinderd kind kunnen zijn. Waar goed gekeken wordt naar de unieke persoonlijkheid met eigen karaktereigenschappen, interesses, mogelijkheden en ook beperkingen. Een organisatie waar elk kind echt kind kan zijn en waar er ingespeeld wordt op de individuele vraag.

Bij Tikkie Anders staat het contact met het kind voorop.
De veilige, liefdevolle relatie die we met het kind en het gezin maken, is basis voor de ontwikkeling die het kind doorloopt.

Wij willen de zorg en begeleiding bieden waar ook u als ouder zich prettig bij voelt. We willen aandacht besteden aan uw vragen en wensen. En we willen de informatie over uw kind graag meenemen in de begeleiding/ondersteuning die we bieden. We zien ouders als de eindverantwoordelijke voor de opvoeding, maar voelen ons zeker medeverantwoordelijk in de tijd dat wij de zorg en begeleiding bieden aan uw kind.

Open communicatie en persoonlijk contact zijn, in onze ogen, de basis voor het krijgen van vertrouwen. Vertrouwen en veiligheid is nodig om (jezelf) te kunnen ontwikkelen.
Bij Tikkie Anders zijn we ons hier ter degen van bewust.
.

ZORG VOOR U ZELF

Tikkie Anders richt zich primair op het aanbieden van professionele zorg en begeleiding en doet dit als moderne en erkende organisatie. Daarbij stelt zij zich als doel om het voor u haalbaar te maken zolang als mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen met behoud van privacy en regie.

Wij kunnen aan vrijwel iedereen die verpleging, verzorging en/of begeleiding nodig heeft de zorg en begeleiding bieden.

Vraaggestuurde zorg wordt gebaseerd op de wisselende behoeftes en in aanvulling op het zelfregelend vermogen van u zelf. U bepaalt welke mate van sturing en invloed u van ons als zorgaanbieder wenst. Daarbij probeert Zorgkantoor Tikkie Anders zich waar mogelijk te voegen naar het levensritme van u. Dit vraagt van ons een open en flexibele organisatie en een cultuur waarin u en onze medewerkers (ook onderling) systematisch met elkaar overleggen en de inhoud en planning van de benodigde ondersteuning op elkaar afstemmen.

  • Wij zijn duidelijk over onze mogelijkheden in ons aanbod naar onze cliënten (naar u).
  • Wij verstrekken begrijpelijke informatie over de keuzemogelijkheden voor u en de visie en voorwaarden waaronder wij onze diensten leveren
  • Wij respecteren de keuzen die u maakt ten behoeve van uw persoonlijke kwaliteit van leven.

U wordt ondersteund om zoveel mogelijk zelf richting te geven aan uw leven. Ons team luistert en kijkt goed wat iedere cliënt wil, en wij maken met u de afspraken over de te leveren zorg. Die afspraken worden gebaseerd op de behoeften en voorkeuren van u, het indicatiebesluit, de deskundigheid van de medewerkers en de mogelijkheden van de organisatie. De afspraken worden vastgelegd in het zorgplan en zo nodig wordt in samenspraak met u het aanbod bijgesteld/vernieuwd.

Zorgkantoor Tikkie Anders biedt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening om in te kunnen spelen op de vragen van de cliënt, van u. Van huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging en begeleiding binnen maar ook buiten huis.